WhatsApp: 0 542 105 91 00
Tıkla Dinle

Doktorları Para Üzerinden Değerlendiren Açıklamalarını Reddediyoruz

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Av. Baki Coşkun, tıp bayramını tebrik ederek sektörün sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Baki Coşkun, “Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var güçlükleriyle çalışan tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı saygı ve sevgiyle kutluyorum. Toplumun dinamiklerinin dahi durduğu nokta olan pandemide gecesiyle gündüzüyle koşturan, fedakarlıklarını esirgemeyen sağlık personellerine minnet duyuyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in doktorları para üzerinden değerlendirmeye çalışan açıklamalarını reddediyoruz. Doktorların sıkıntısı paradan çok daha ötesidir. Genel bir değerlendirme yapılarak, sektör paydaşları ile görüşerek sorunlar açıkça belirlenmeli ve sağlam, kalıcı adımlar atılmalıdır. ‘Giderlerse gitsinler’ anlayışından bir an önce vazgeçilmelidir. Her bir sağlıkçıyı ayakta alkışladığımız günleri geride bırakmanın anlamı yoktur. Bir an önce değerlerimizi korumanın gerekliliği ile hareket edilmelidir.” şeklinde konuştu.

SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “Son yayınlanan 2019 Sağlık İstatistikle­ri Yıllığında 100.000 kişiye düşen hekim sayımız 173’tür. Bu oran OECD ülkelerinin ortalamasının (352) çok gerisindedir. Bu rakamlara ve tüm olumsuzluklara, pande­mi döneminde izin, istifa gibi birçok hakları ellerinden alınmasına rağmen bu zor döne­min yükünü omuzlamış, birçok meslektaşını kaybederek mücadelesine devam etmiş bir meslek grubunu para üzerinden değersiz­leştirmek akıl alır değildir. Bu mücadelenin sonucunda yaklaştığımız 14 Mart’ta Sağ­lıkta şiddet konusunda çözüm, özlük hak­larında iyileşme gibi iyi haberler duyulması beklenirken tam aksine dışlama ve öteki­leştirme yapılmakta ve hedef gösterilmek­tedirler. Beklenen hiçbir iyileştirme yapılmadığı ve artık sağlık insan gücümüz azaldığından hekimler daha fazla hasta görebilmek için muayene süresini kısaltmaya zorlanmak­tadır. Aslında hekimlerin bu konularda bek­ledikleri iyileşme sistemin sürekliliğini sağ­layarak tüm halkın 5 dakikada muayene olmaması, bir randevu için aylar sonrasına sıra beklememesi, kısacası daha iyi hizmet verebilmek için verdikleri mücadeledir. Hekimleri talep ettikleri can güvencesi, iş güvencesi ve gelir güvencesi konularında destekliyoruz.” dedi.

  • 14 Mart 2022,
  • |
  • 164
  • |

mobil uygulama

FACEBOOK

Telefon:
0 542 105 91 00
Copyright © 2021. Anadolu Radyo 38 -  Anadolu FM